Müşavir E-Destek

MüşavirE-Destek müşavir kişisel sitesi ve E-destek sitesinden oluşan, mali müşavirlerin ve mühasebecilerin internet işlerinde onlara yardım eden bir destek paketidir.

Mali müşavirler bu destek sayesinde hem kolay yönetilebilir bir kişisel site sahibi oluyorlar hem de mükellefleri ile 7/24 çevrimiçi bilgi/belge paylaşabiliyorlar.
TurkTrust E-İmza

Nitelikli Elektronik Sertifika'ya(NES) dayanılarak oluşturulan elektronik imza (e-İmza) güvenli elektronik imzadır. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca, "güvenli elektronik imza, elle atılan imzayla aynı hukuki sonucu doğurur".

NES, elektronik işlemlerde kişinin kimliğinin tespitine yardımcı olur.

Sadece gerçek kişiler NES sahibi olabilir.

NES içinde sertifika sahibinin, NES'i veren yetkili elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı (ESHS) tarafından doğrulanmış kimlik bilgileri yer alır.ALT KISIM